השקפת עולם
 

תיאורים שונים ניתנו ל'יקר'. מתארים אותו כקהילת לימוד, כשטיבל של המאה העשרים, כמקום מפגש בין החשיבה המודרנית ובית המדרש, וכמוסד רוחני המנסה ליצור מגע עם הרחוב היהודי.

כל אלה הינם מאפיינים של 'יקר', אך דומה שאינם מצליחים לתפוש אותו בכללותו.

בתנ"ך מתוארת דמותו של האדם כ'עץ' אף כי שורשיו נטועים במקום אחד, ענפיו נפרשים הרבה מעבר לגבולות ולתחומים בהם הוגדר מראשיתו. פירושה של המטאפורה הינו, ככל הנראה, שהאדם ששורשי הוויתו מוצקים, האדם הניחן בשקט פנימי ובביטחון עצמי שיסודם בחיפוש רוחני ואינטלקטואלי כאחד, יכול לפנות החוצה, להשפיע על סביבות ולהיות מושפע ממנה.

האדם המודע לחלקים השונים של הוויתו חש בפנימיותו את 'ההד של העליון', ועם זאת, ובמקביל, את מה שניתן לכנות כ'צילו של הרע'. הבנה עצמי כזו תאפשר לאדם להתייחס אל האחר, שהרי גם בו משתקפת דמותו שלו, ואף פגמיו בכלל זה.

ב'יקר' אנו מחפשים רוחניות שאיננה מנסה להציב גבולות אלא פתוחה לאורח חיים המחפש מעמקים שאינם מבודדים. חיפוש אשר תוהה אחר הקיום המלא של האדם, בחינת 'בכל דרכיך דעהו'.


 
 
"יקר": תורה יצירה והתחדשות, הל"ה 10 י-ם, טל' 5612310/1 - 02 info@yakar.org
   
יהדות פרשת השבוע חתונה