אודות הקהילה

"יקר" שואף להיות "שטיבל של המאה העשרים ואחד". בכך רוצים אנו לומר, שזהו מקום המשלב אינטימיות ואינטנסיביות, מקום של חיפוש רוחני שבו כל אדם יכול להקשיב להד של העליון בתוכו/בתוכה. יחד עם זאת, מקום שבו החיפוש הפנימי ייעשה מתוך התיחסות למציאות החיצונית המקיפה אותנו. אנו מחפשים רוחניות שאינה באה על חשבון השכל, לימוד המתאפיין בתהייה והעמדת סימני שאלה, ולא בחזרה על דברי אדיקות שטחיים.

 

"יש שיר שהוא שירת נפשו, ובנפשו הוא מוצא את הכל, את מלא סיפוק הרוחני במילואו.

ויש שהוא שר שירת האומה, יוצא הוא מתוד המעגל של נפשו הפרטית, שאינו מוצא אותה מרוחבת כראוי, ולא מיושבת ישוב אידיאלי, שואף למרומי עז, והוא מתדבק באהבה עדינה עם כללותה של כנסת ישראת, ועמה הוא שר את שיריה, מצר בצרותיה, ומשתעשע בתקותיה, הוגה דעות עליונות וטהורות על עברה ועל עתידה, וחוקר באהבה ובחכמת לב את תוכן רוחה הפנימי.

ויש אשר עוד תתרחב נפשו עד שיוצא ומתפשט מעל גבול ישראל, לשיר את שירת האדם, רוחו הולך ומתרחב בגאון כללות האדם והוד צלמו, שואף אל תעודתו הכללית ומצפה להשתלמותו העליונה, וממקור חיים זה הוא שואב את כללות הגיונותיו ומחקריו, שאיפותיו וחזיונותיו.

ויש אשר עוד מזה למעלה ברוחב יתנשא, עד שמתאחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריות, ועם כל העולמים, ועם כולם אומר שירה, זה הוא העוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח לו שהוא בן עולם הבא.

ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד באגודה אחת, וכולם נותנים את קולותיהם, כולם יחד מנעימים את זמריהם, וזה לתוך זה נותן לשד וחיים, קול ששון וקול שמחה, קול צהלה וקול רנה, קול חדוה וקול קדושה. שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם, כולן יחד מתמזגות בקרבו בכל עת ובכל שעה. והתממימות הזאת במילואה עולה היא להיות שירת קודש, שירת אל, שירת ישראל, בעוצם עזה ותפארתה, בעצם אמתה וגדלה, ישראל שיר אל, שיר פשוט שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע, שיר השירים אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו."

הרב אברהם יצחק קוק: אורות הקודש חלק ג', האחדות הכוללת, ל.


אם אתם מעוניינים להיות חלק מהקהילה, להשפיע ולהיות מושפעים, אתם מוזמנים להצטרף.
לפרטים נוספים נא לפנות למשרד יקר, 02-5612310

 


 
 
"יקר": תורה יצירה והתחדשות, הל"ה 10 י-ם, טל' 5612310/1 - 02 info@yakar.org
   
יהדות פרשת השבוע חתונה