קלויז - בית מדרש ערב

  "אדם בא מן השדה בערב:
אם רגיל לקרות - קורא, אם רגיל לשנות - שונה"הרעיון החינוכי העכשווי של יקר הוא ה'קלויז'. תפיסת היסוד עליה נשען הקלויז היא שלימוד וקשר בלתי אמצעי עם המקורות הם דרך החיים היהודית הנורמטיבית.
הקלויז הינו בית מדרש ערב קהילתי: מארג של חוויה לימודית במקורות השונים, לכל אחד בהתאם לרמתו. בית המדרש, הפועל בימי שני ורביעי, מיועד לקהל הרחב, ושואף להיות מקום שבו אבות ואמהות, בנים ובנות, ואנשים מרקעים שונים - יכולים ללמוד באופן בלתי פורמלי. בית המדרש מותאם הן לאלה הרוצים ללמוד 'לעומק' והן לאלה שרק פוסעים את צעדיהם הראשונים בעולם הלימוד. הדגש אינו רק על שיעורים פרונטליים לשומעים פאסיביים, אלא גם על קבוצות לימוד קטנות המערבות באופן פעיל את משתתפיהן.


באם יש לכם תחום התענינות מסוים, אנא אל תהססו לפנות אלינו.


       
     

 

 

 

 

 

 

ימי שני- תכנית חורף תשע"ז

בית המדרש פתוח ללימוד בחברותא מהשעה 19.30  בערב

(אפשרות להנחיה במקורות)

 

17:45- 19:15    Berkowitz Dov

Torah Speaks the Breathe of Life

careful study of the depths of the pshat of parshat hashavua.

 

19:40 - 20:45 דוב ברקוביץ  

התורה מדברת חיים - בקריאה של עומק פשטי המקרא נפתח שער דרך לימוד פרשת השבוע למפגש המיוחל שבין התורה לבין שורשי נפשנו וחלומות חיינו

 

19:30- 20:45    דניאל שרשבסקי

עם נולד - קריאה במדרש בראשית רבה

 

Shel Bassel        20:45-19:30

Introspection, Suffering and Redemption : Studies in Brachot

 

19:30 - 22:00   גילה רוזן

 גמרא למתקדמות – מסכת בבא קמא

חברותא ושיעור  (ברישום מראש)

 

20:45   תפילת ערבית

 


ימי רביעי: תכנית חורף תשע"ז

  
19:30- 20:30 יונתן פיאלקוף
גמרא: מסכת עבודה זרה
לימוד בקיאות ללומדות ולומדים בכל הרמות 
 
20:00-- 21:30 Menachem Kallus
"Baal Shem Tov on the Weekly Torah-Portion and on Contemplative Prayer" 
 
21:00-20:00 Chaim Brovender   
Parasha Shiur
 

 

 


 
 
"יקר": תורה יצירה והתחדשות, הל"ה 10 י-ם, טל' 5612310/1 - 02 info@yakar.org
   
יהדות פרשת השבוע חתונה