תוכנית לנשים
 

בית מדרש לנשים ב"יקר" בימי שני ושלישי

לנשים בעלות רקע בלימוד גמרא 
תכנית גמרא בעיון לנשים בדגש על סוגיות מהותיות העולות מן הגמרא
ישנה אפשרות ליום אחד או ליומיים. 
 
ימי שני
 

9:30-8:30  גילה רוזן

שיעור גמרא : סוגיות במסכת בבא קמא

 13:00-10:00  גילה רוזן

עיון  במחשבת המשפט- מסכת בבא קמא: פרק ראשון ושני חברותא ושיעור

 

ימי שלישי 

10:00-13:00   גילה רוזן

עיון  במחשבת המשפט- מסכת בבא קמא: פרק ראשון ושני

חברותא ושיעור

 20:00- 21:00   גילה רוזן

"הוא מקומו של עולמו ואין עולמו מקומו" – התפתחות סוגיות בספרות המדרש.

(לגברים ונשים) 

 
שיעור באנגלית בימי ראשון בבוקר 
 
11:00-12:30 Deena Garber
 Life Choices  - Maharal and Meaning 
 (women only)
 
 
 
 
 

 
 
"יקר": תורה יצירה והתחדשות, הל"ה 10 י-ם, טל' 5612310/1 - 02 info@yakar.org
   
יהדות פרשת השבוע חתונה