שיעורים
   
 
ימי ראשון 
 
     12:30-11:00 
Deena Garber:

Life Choices  - Maharal and Meaning 

 in English (women only)

 
 
ימי שני
  
בוקר של גמרא לנשים 
 
9:30-8:30         גילה רוזן

 שיעור גמרא : סוגיות במסכת בבא קמא

 10:00- 13:00      גילה רוזן

עיון  במחשבת המשפט- מסכת בבא קמא: פרק ראשון ושני חברותא ושיעור
 
 
הקלויז

בית המדרש פתוח ללימוד בחברותא מהשעה 19.30  בערב

(אפשרות להנחיה במקורות)

 

17:45- 19:15   Berkowitz Dov

 Torah Speaks the Breathe of Life

careful study of the depths of the pshat of parshat hashavua.

19:40- 20:45  דוב ברקוביץ  

 התורה מדברת חיים - בקריאה של עומק פשטי המקרא נפתח שער דרך לימוד פרשת השבוע למפגש המיוחל שבין התורה לבין שורשי נפשנו וחלומות חיינו

 19:30- 20:45    דניאל שרשבסקי

עם נולד - קריאה במדרש בראשית רבה

Shel Bassel      20:45-19:30

Introspection, Suffering and Redemption : Studies in Brachot

 19:30 -22:00   גילה רוזן

 גמרא למתקדמות – מסכת בבא קמא

חברותא ושיעור  (ברישום מראש)

 20:45   תפילת ערבית

 
  
ימי שלישי 

  13:00-10:00   גילה רוזן

עיון  במחשבת המשפט- מסכת בבא קמא: פרק ראשון ושני

חברותא ושיעור

 20:00- 21:00   גילה רוזן

"הוא מקומו של עולמו ואין עולמו מקומו" – התפתחות סוגיות בספרות המדרש
 
  
ימי רביעי

 19:30 - 20:30   יונתן פיאלקוף

גמרא: מסכת עבודה זרה

לימוד בקיאות ללומדות ולומדים בכל הרמות

 Menachem Kallus   21:30 -20:00

 "Baal Shem Tov on the Weekly Torah-Portion and on Contemplative Prayer"

  Chaim Brovender     21:00-20:00  

Parasha Shiur

 

  תשלום מומלץ להשתתפות בשיעורי ערב – 200 ש"ח לשנה 

 

   

 
 
"יקר": תורה יצירה והתחדשות, הל"ה 10 י-ם, טל' 5612310/1 - 02 info@yakar.org
   
יהדות פרשת השבוע חתונה