אודות המרכז למעורבות חברתית


במדינת ישראל אנו עדים להתחככות של ערכים אלה באלה, התחככות אשר תעצב את אופיה של המדינה בעתיד. פתיחות לעומת פנטיות, פלורליזם לעומת צרות אופקים - ערכים מערביים של דמוקרטיה וסובלנות, אינם נלקחים כמובנים מאליהם. להלכה, מה שיתרחש כאן במדינה ישפיע על מערך העם בתפוצות. לעיתים קרובות עקרונות אלה מתעמתים אחד עם השני באינטנסיביות. פולמיקה נהפכה למרכזית ומעודדת אנשים להתבצר בעמדות במקום למצוא את דרכם.
 
אבן הפינה החינוכי הינו דו-שיח. הבעיה אינה רק בין יהודים וערבים אבל גם בין יהודים ליהודים (דתיים וחילוניים). זו שאלה של נקודת מוצא: אנשים אשר אינם מכירים זה את זה, פוחדים אחד מן השני ורואים זה את זה כקריקטורות במקום כבני אדם. התשובה היא דו-שיח.

המרכז למעורבות חברתית מסייעת בפיתוח תוכניות בנושאים מגוונים:
1. היכן מדונת ישראל עומדת בענין של מסוריות במסחר.
2. האם ישראל מסתכלת מערבה או מזרחה לאוריינטציה התרבותית שלה?
3. יהודים ופלשתינאים בחיפוש אחר זהות עצמית.
4. טכנולוגיה לשיפור תקשורת בין תושבי המזרח התיכון.

 
 
"יקר": תורה יצירה והתחדשות, הל"ה 10 י-ם, טל' 5612310/1 - 02 info@yakar.org
   
יהדות פרשת השבוע חתונה